یکشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۳۹۹

حاج سید مجید بنی فاطمه-ایام فاطمیه اول ۱۳۹۵ - گفتمان علمی فرهنگی دانشگاه گلپایگان