دوشنبه, ۱۵ خرداد , ۱۴۰۲

وقتی برد پیت گزارشگر هواشناسی می شود - گفتمان علمی فرهنگی دانشگاه گلپایگان

وقتی برد پیت گزارشگر هواشناسی می شود

حضور برد پیت به عنوان گزارشگر هواشناسی در مقابل دوربین باعث شگفتی شد

برد پیت با حضور کوتاه خود در برنامه ی سه شنبه شب جیم جفری به انتقاد از تصمیم اخیر ترامپ درباره ی خروج از پیمان آب و هوایی پاریس پرداخت.

جیم: برای درک بیشتر از تغییرات آب و هوایی و این که چه بر سر دنیا می آورد، گزارشگر هواشناسی برنامه ی جیم جفری با ماست …

دوربین روی پیت متمرکز می شود در حالیکه ی نقشه ای سرخ وداغ پشت سرش قرار دارد و وی گزارش خود را ارائه می دهد

 

“ممنونم جیم،همه چیز در این ناحیه در حال گرم شدن است” در حالیکه نصفه ی چپ جهان پشت سرش قرار دارد و وضعیت تمامی کشور ها آفتابی است

“همچنین در این ناحیه” به سمت راست اشاره میکند

جیم می پرسد : ” آیا شما پیش بینی  از وضعیت آینده هم دارید؟”

برد در حالیکه می خندد : “آینده ای وجود ندارد!”

پس از یک مکث همراه با خنده ی جمعیت … جیم : ” شگفت انگیزه!!”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.