یکشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۳۹۹

واکنش به هزینه‌های نجومی و نامتعارف جشنواره فجر ۹۵ - گفتمان علمی فرهنگی دانشگاه گلپایگان