25006224_1629056517117512_4014864166203424768_n (1)
متن دست نوشته‌ی #دکتر_علی_شریعتی به مناسبت بزرگداشت#۱۶_آذر سال ۱۳۳۲ و شهادت سه تن از #دانشجویان دانشکده‌ی فنی #دانشگاهتهران .
🔸اگر اجباری که به زنده ماندن دارم نبود، خود را در برابر دانشگاه آتش می‌زدم، همان‌جایی که بیست و دو سال پیش، «آذر» مان، در آتش بیداد سوخت، او را در پیش پای «نیکسون» قربانی کردند! 🔹این سه یار دبستانی که هنوز مدرسه را ترک نگفته‌اند، هنوز از تحصیلشان فراغت نیافته‌اند، نخواستند – همچون دیگران – کوپن نانی بگیرند و از پشت میز دانشگاه، به پشت پاچال بازار بروند و سر در آخور خویش فرو برند. از آن سال، چندین دوره آمدند و کارشان را تمام کردند و رفتند، اما این سه تن ماندند تا هر که را می‌آید، بیاموزند، هرکه را می‌رود، سفارش کنند. آن‌ها هرگز نمیروند، همیشه خواهند ماند، آنها «#شهید»ند. .
🔸این «سه قطره خون» که بر چهره‌ی دانشگاه ما، همچنان تازه و گرم است. کاشکی می‌توانستم این سه آذر اهورائی را با تن خاکستر شده‌ام بپوشانم، تا در این سموم که میوزد، نفسرَند! .
🔹اما نه، باید زنده بمانم و این سه آتش را در سینه نگاه دارم

#دکتر_شریعتی #دانشجو بیدار است #سخن 🎓#روز_دانشجو .
#ایران #اخبار #عکس_نوشته #گرافیک #quote#motivation #Iran #Shariati #Stdudent#education