دانلود

۲۰۰میلیون سرمایه گذاری روی طرح های دانشجویی
ارائه دستاوردهای دانشجویان به صنعت
امکانی که برای همه دانشجویان فراهم است
اگرمحصول قابل ارائه ای دارید، این کلیپ را ببینید.
تا ۲۰آبان فرصت دارید

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.